Skip to main content
MIL Milwaukee Bucks
56-17
MIA Miami Heat
44-29
at September 4, 2020 6:30 pm ET