Skip to main content
MIA Miami Heat
44-29
MIL Milwaukee Bucks
56-17
at September 8, 2020 6:30 pm ET